GSX

Dla aplikacji wymagających długich cykli ciągłej pracy w najcięższych warunkach.

Żywotność dłuższa nawet 15 razy w porównaniu z rozwiązaniami na śrubie kulowej.

Siła: od 458 N do 51 kN;

Prędkość: do 952 mm/s;

Klasa IP: IP65S;

Złóż zapytanie

Modele w tej serii

GSX 20

Model silnika (liczba uzwojeń) 1 2 3
Numer skoku śruby 01 02 04 01 02 04 02 04
Skok śruby in 0.1 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4
mm 2.54 5.08 10.16 2.54 5.08 10.16 5.08 10.16
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) lbf 367 195 103 578 307 163 409 216
N 1632 867 459 2571 1366 723 1817 962
Maks prędkość in/sec 8.3 16.8 33.3 8.3 16.8 33.3 16.8 33.3
mm/sec 211.7 423.3 845.8 211.7 423.3 845.8 423.3 845.8
Moment tarcia (śruba standard) in-lbf 1.0 1.1 1.1
N-m 0.11 0.12 0.12
Moment tarcia (śruba obciążona) in-lbf 2.3 2.3 2.3
N-m 0.25 0.26 0.26
Min. długość robocza in 3 3 6
mm 76 76 152
Maks. długość robocza in 12 12 12
mm 305 305 305
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) lbf 2075 1540 1230 2075 1540 1230 1540 1230
N 9230 6850 5471 9230 6850 5471 6850 5471
Bezwładność

(min. długość robocza)

lb-in-s2 0.0007758 0.0008600 0.0009442
Kg-m2 0.00008766 0.00009717 0.0001067
Sumator momentu bezwładności

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb-in-s2/in 0.00004667
Kg-m2/in 0.000005273
Waga (min. długość robocza) lb 4.5 5.0 5.5
Kg 2.04 2.27 2.49
Sumator wagi

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb 0.5
Kg 0.23

*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

GSX 30

Model silnika (liczba uzwojeń) 1 Stack 2 Stack 3 Stack
Numer skoku śruby 01 02 05 01 02 05 02 05
Skok śruby in 0.1 0.2 0.5 0.1 0.2 0.5 0.2 0.5
mm 2.54 5.08 12.7 2.54 5.08 12.7 5.08 12.7
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) lbf 792 449 190 1277 724 306 1020 432
N 3521 1995 845 5680 3219 1363 4537 1922
Maks prędkość in/sec 5.0 10.0 25.0 5.0 10.0 25.0 10.0 25.0
mm/sec 127.0 254.0 635.0 127.0 254.0 635.0 254.0 635.0
Moment tarcia (śruba standard) in-lbf 1.5 1.7 1.9
N-m 0.17 0.19 0.21
Moment tarcia (śruba obciążona) in-lbf 3.3 3.5 3.7
N-m 0.37 0.39 0.41
Min. długość robocza in 3 3 6
mm 76 76 152
Maks. długość robocza in 18 18 18
mm 457 457 457
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) lbf 5516 5800 4900 5516 5800 4900 5800 4900
N 24536 25798 21795 24536 25798 21795 25798 21795
Bezwładność

(min. długość robocza)

lb-in-s2 0.002655 0.002829 0.003003
Kg-m2 0.0003000 0.0003196 0.00033963
Sumator momentu bezwładności

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb-in-s2/in 0.0001424
Kg-m2/in 0.00001609
Waga (min. długość robocza) lb 6.5 7.65 8.8
Kg 2.95 3.47 3.99
Sumator wagi

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb 1.1
Kg 0.50

*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

GSX 40

Model silnika (liczba uzwojeń) 1 Stack 2 Stack 3 Stack
Numer skoku śruby 01 02 05 08 01 02 05 08 02 05 08
Skok śruby in 0.1 0.2 0.5 0.75 0.1 0.2 0.5 0.75 0.2 0.5 0.75
mm 2.54 5.08 12.7 19.05 2.54 5.08 12.7 19.05 5.08 12.7 19.05
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) lbf 2089 1194 537 358 3457 1975 889 593 2687 1209 806
N 9293 5310 2390 1593 15377 8787 3954 2636 11950 5378 3585
Maks prędkość in/sec 5.0 10.0 25.0 37.5 5.0 10.0 25.0 37.5 10.0 25.0 37.5
mm/sec 127.0 254.0 635.0 953.0 127.0 254.0 635.0 953.0 254.0 635.0 953.0
Moment tarcia (śruba standard) in-lbf 2.7 3.0 3.5
N-m 0.31 0.34 0.40
Moment tarcia (śruba obciążona) in-lbf 7.2 7.5 8.0
N-m 0.82 0.85 0.91
Min. długość robocza in 4 6 8
mm 102 152 203
 

Maks. długość robocza

in 18 12 18 12 18 12
mm 457 305 457 305 457 305
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) lbf 7900 8300 7030 6335 7900 8300 7030 6335 8300 7030 6335
N 35141 36920 31271 28179 35141 36920 31271 28179 36920 31271 28179
Bezwładność

(min. długość robocza)

lb-in-s2 0.01132 0.01232 0.01332
Kg-m2 0.0012790 0.001392 0.001505
Sumator momentu bezwładności

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb-in-s2/in 0.0005640
Kg-m2/in 0.00006372
Waga (min. długość robocza) lb 8.0 11.3 14.6
Kg 3.63 5.13 6.62
Sumator wagi

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb 2.0
Kg 0.91

*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

GSX 50

Model silnika (liczba uzwojeń) 1 Stack 2 Stack 3 Stack
Numer skoku śruby 01 02 05 10 01 02 05 10 02 05 10
Skok śruby in 0.1 0.2 0.5 1.0 0.1 0.2 0.5 1.0 0.2 0.5 1.0
mm 2.54 5.08 12.7 25.4 2.54 5.08 12.7 25.4 5.08 12.7 25.4
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) lbf 4399 2578 1237 619 7150 4189 2011 1005 5598 2687 1344
N 19568 11466 5503 2752 31802 18634 8944 4472 24901 11953 5976
Maks prędkość in/sec 4.0 8.0 20.0 40.0 4.0 8.0 20.0 40.0 8.0 20.0 40.0
mm/sec 101.6 203.0 508.0 1016.0 101.6 203.0 508.0 1016.0 203.0 508.0 1016.0
Moment tarcia (śruba standard) in-lbf 4.1 4.6 5.3
N-m 0.46 0.53 0.60
Moment tarcia (śruba obciążona) in-lbf 10.1 10.6 11.3
N-m 1.14 1.21 1.36
Min. długość robocza in 6 6 10
mm 152 152 254
Maks. długość robocza in 10 14 10 10 14 10 14 10
mm 254 356 254 254 356 254 356 254
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) lbf 15693 13197 11656 6363 15693 13197 11656 6363 13197 11656 6363
N 69806 58703 51848 28304 69806 58703 51848 28304 58703 51848 28304
Bezwładność

(min. długość robocza)

lb-in-s2 0.02084 0.02300 0.02517
Kg-m2 0.002356 0.002599 0.002844
Sumator momentu bezwładności

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb-in-s2/in 0.001208
Kg-m2/in 0.0001365
Waga (min. długość robocza) lb 46.0 53.0 60.0
Kg 20.87 24.04 27.2
Sumator wagi

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb 3.0
Kg 1.36

*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

GSX 60

Model silnika (liczba uzwojeń) 1 Stack 2 Stack 3 Stack
Numer skoku śruby 03 05 10 03 05 10 03 05 10
Skok śruby in 0.25 0.5 1.0 0.25 0.5 1 0.25 0.5 1
mm 6.35 12.7 25.4 6.35 12.7 25.4 6.35 12.7 25.4
Siła przy obciążeniu ciągłym (Limit silnika) lbf 4937 2797 1481 8058 4566 2417 11528 6533 3459
N 21958 12443 6588 35843 20311 10753 51278 29058 15383
Maks prędkość in/sec 10.0 20.0 40.0 10.0 20.0 40.0 10.0 20.0 40.0
mm/sec 254.0 508.0 1016.0 254.0 508.0 1016.0 254.0 508.0 1016.0
Moment tarcia (śruba standard) in-lbf 8.1 10.8 14.5
N-m 0.91 1.22 1.64
Moment tarcia (śruba obciążona) in-lbf 14.1 16.8 20.5
N-m 1.59 1.90 2.32
Min. długość robocza in 6 10 10
mm 152 254 254
Maks. długość robocza in 10 10 10
mm 254 254 254
Nośność dynamiczna Ca (Dynamic Load Rating) lbf 25300 22800 21200 25300 22800 21200 25300 22800 21200
N 112540 101420 94302 112540 101420 94302 112540 101420 94302
Bezwładność

(min. długość robocza)

lb-in-s2 0.0804 0.1114 0.1424
Kg-m2 0.009087 0.01259 0.01609
Sumator momentu bezwładności

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb-in-s2/in 0.005190
Kg-m2/in 0.0005864
Waga (min. długość robocza) lb 48 62 76
Kg 21.77 28.12 34.47
Sumator wagi

(Dla każdego cala długości roboczej)

lb 8.0
Kg 3.63

*Po inne parametry (elektryczne, wymiarów, wykresów siły od prędkości, obliczania żywotności) zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

Szczegóły

Wymiary siłownika w wersji bazowej

 

Wymiar GSX20 GSX30 GSX40 GSX50 GSX60
A in 2.24 3.05 3.90 5.50 7.00
mm 56.9 77.4 99.1 139.7 177.8
B in 1.12 1.52 1.95 2.75 3.5
mm 28.4 38.7 49.5 69.9 88.9
Ø D in 1.500 +0.00/-0.03 2.000 +0.00/-0.03 2.500 +0.00/-0.03 3.000 +0.00/-0.03 3.375 +0.00/-0.03
mm 38.10 +0.00/-0.08 50.80 +0.00/-0.08 63.50 +0.00/-0.08 76.20 +0.00/-0.08 85.73 +0.00/-0.08
E 5 in 1.00 1.32 1.65 2.13 1.94
mm 25.4 33.5 41.9 54.0 49.4
F in 0.14 0.09 0.10 0.13 0.13
mm 3.7 2.3 2.5 3.2 3.2
G in 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
mm 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7
H 4 in 2.36 2.63 2.63 3.09 4.18
mm 60.0 66.7 66.7 78.6 106.2
I 4

(przy zerowej dł. roboczej)

in 4.8 5.2 6.6 8.3 9.2

 

Po inne wymiary (montażowe, przyłączeń, dodatkowych akcesoriów) – zapraszamy do kontaktu bądź zapoznania się z katalogiem u dołu strony.

Pliki do pobrania

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami!