Starflex

Prosta konstrukcja – nieograniczona liczba zastosowań.

Napęd przekazywany jest za pomocą elastomeru poliuretanowego elastycznością przypominającego gumę. Dzięki temu redukuje wibracje oraz gwałtowne zmiany prędkości obrotowej, przenosząc ponad dwukrotnie większy moment obrotowy niż starsze sprzęgła kłowe. Oferujemy trzy typy – o dwóch klasach twardości i dwóch typach spasowania – dla jeszcze lepszego dopasowania do Twojej maszyny.

Złóż zapytanie

Modele w tej serii

ALS (R) z otworami pod wał z wpustem

Model Moment Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna skrętność osiowa [Nm/rad] Sztywność radialna [[N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Nominalny [Nm] Maks. [Nm] Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-014-R 2 4 0.10 1 0 do +0.6 34100 21 380 1.91×10-7 0.007
ALS-020-R 5 10 0.10 1 0 do +0.8 23800 43 400 1.08×10-6 0.018
ALS-030-R 12.5 25 0.10 1 0 do +1.0 15900 136 650 6.25×10-6 0.047
ALS-040-R 17 34 0.10 1 0 do +1.2 11900 1550 1700 3.87×10-5 0.15
ALS-055-R 60 120 0.10 1 0 do +1.4 8700 2000 1350 1.66×10-4 0.35
ALS-065-R 160 320 0.10 1 0 do +1.5 7400 3100 1400 3.57×10-4 0.51
ALS-080-R 325 650 0.10 1 0 do +1.8 6000 6000 1710 1.06×10-3 1.01
ALS-095-R 450 900 0.10 1 -0.5 do +2.0 5000 10000 4200 2.24×10-3 1.50
ALS-105-R 525 1050 0.15 1 -0.9 do +2.0 4500 12000 5000 3.72×10-3 2.05

*W modelach ALS-014-R do ALS-080-R niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

ALS (R) z otworami pod wał gładki

Model Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] Sztywność radialna [N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-014-R 0.1 1 0 do +0.6 10000 21 380 1.98×10-7 0.007
ALS-020-R 0.1 1 0 do +0.8 10000 43 400 1.09×10-6 0.019
ALS-030-R 0.1 1 0 do +1.0 10000 136 650 6.19×10-6 0.045
ALS-040-R 0.1 1 0 do +1.2 10000 1550 1700 4.01×10-5 0.16
ALS-055-R 0.1 1 0 do +1.4 7000 2000 1350 1.63×10-4 0.34
ALS-065-R 0.1 1 0 do +1.5 5900 3100 1400 3.69×10-4 0.54
ALS-080-R 0.1 1 0 do +1.8 4800 6000 1710 1.04×10-3 1.00

*Niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

ALS (Y) z otworami pod wał z wpustem

Model Moment Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] Sztywność radialna [N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Nominalny [Nm] Maks. [Nm] Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-014-Y 1.2 2.4 0.10 1 0 do +0.6 34100 12 200 1.91×10-7 0.007
ALS-020-Y 3 6 0.15 1 0 do +0.8 23800 24 210 1.08×10-6 0.018
ALS-030-Y 7.5 15 0.15 1 0 do +1.0 15900 73 330 6.25×10-6 0.047
ALS-040-Y 10 20 0.10 1 0 do +1.2 11900 760 940 3.87×10-5 0.15
ALS-055-Y 35 70 0.15 1 0 do +1.4 8700 1400 1160 1.66×10-4 0.35
ALS-065-Y 95 190 0.15 1 0 do +1.5 7400 2100 1200 3.57×10-4 0.51
ALS-080-Y 190 380 0.15 1 0 do +1.8 6000 4000 1430 1.06×10-3 1.01
ALS-095-Y 265 530 0.15 1 -0.5 do +2.0 5000 6000 2400 2.24×10-3 1.50
ALS-105-Y 310 620 0.20 1 -0.9 do +2.0 4500 7000 4000 3.72×10-3 2.05

*W modelach ALS-014-Y do ALS-080-Y niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

ALS (Y) z otworami pod wał gładki

Model Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] Sztywność radialna [N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-014-Y 0.10 1 0 do +0.6 10000 12 200 1.98×10-7 0.007
ALS-020-Y 0.15 1 0 do +0.8 10000 24 210 1.09×10-6 0.019
ALS-030-Y 0.15 1 0 do +1.0 10000 73 330 6.19×10-6 0.045
ALS-040-Y 0.10 1 0 do +1.2 10000 760 940 4.01×10-5 0.16
ALS-055-Y 0.15 1 0 do +1.4 7000 1400 1160 1.63×10-4 0.34
ALS-065-Y 0.15 1 0 do +1.5 5900 2100 1200 3.69×10-4 0.54
ALS-080-Y 0.15 1 0 do +1.8 4800 4000 1430 1.04×10-3 1.00

*Niedokładność osiowa nie jest możliwa w przeciwnym kierunku.

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

ALS (B) z otworami pod wał z wpustem

Model Moment Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] Sztywność radialna [N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Nominalny [Nm] Maks. [Nm] Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-030-B 12.5 25 0.17 1 -0.2 do +1.0 15900 90 460 6.13×10-6 0.045
ALS-040-B 17 34 0.20 1 -0.5 do +1.2 11900 400 640 3.86×10-5 0.15
ALS-055-B 60 120 0.22 1 -0.2 do +1.4 8700 1150 400 1.66×10-4 0.35
ALS-065-B 160 320 0.25 1 -0.6 do +1.5 7400 2000 800 3.57×10-4 0.51
ALS-080-B 325 650 0.28 1 -0.9 do +1.8 6000 4550 600 1.06×10-3 1.01
ALS-095-B 450 900 0.32 1 -0.5 do +2.0 5000 12000 800 2.22×10-3 1.48
ALS-105-B 525 1050 0.36 1 -0.9 do +2.0 4500 15000 2000 3.70×10-3 2.02

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

ALS (B) z otworami pod wał gładki

Model Niedokładność Maks. prędkość [min-1] Statyczna sztywność skrętna [Nm/rad] Sztywność radialna [N/mm] Moment bezwładności [kgm2] Masa [kg]
Równoległości [mm] Kątowa [o] Osiowa [mm]
ALS-030-B 0.17 1 -0.2 do +1.0 10000 90 460 6.07×10-6 0.043
ALS-040-B 0.2 1 -0.5 do +1.2 10000 400 640 4.00×10-5 0.16
ALS-055-B 0.22 1 -0.2 do +1.4 7000 1,150 400 1.63×10-4 0.34
ALS-065-B 0.25 1 -0.6 do+1.5 5900 2,000 800 3.69×10-4 0.54
ALS-080-B 0.28 1 -0.9 do +1.8 4800 4,550 600 1.04×10-3 1.00

*Wartości sztywności zmierzone zostały przy 20o C.

*Moment bezwładności oraz masa podane zostały dla maksymalnych średnic otworów.

Szczegóły

ALS (R) z otworami pod wał z wpustem

 

Model d1,d2 D L L1,L2 E S C
Nawiert Min. Maks.
ALS-014-R 3 3 6.5 14 22 7 8 1 3.5
ALS-020-R 4 4 9.6 20 30 10 10 1 5
ALS-030-R 5 6 14 30 35 11 13 1.5 5.5
ALS-040-R 5 8 22 40 66 25 16 2 12.5
ALS-055-R 5 10 28 55 78 30 18 2 15
ALS-065-R 5 14 38 65 90 35 20 2.5 17.5
ALS-080-R 10 19 45 80 114 45 24 3 22.5
ALS-095-R 8 19 55 95 126 50 26 3 25
ALS-105-R 10 19 60 105 140 56 28 3.5 28

 

 

ALS (R) z otworami pod wał gładki

 

Model d1,d2 D DB L L1,L2 E S B G M Moment dokręcenia [Nm]
Min. Maks.
ALS-014-R 3 6 14 16.1 22 7 8 1 3.5 4.8 1-M2 0.4
ALS-020-R 4 8 20 20 30 10 10 1 5 6.5 1-M2.5 1
ALS-030-R 6 14 30 30 35 11 13 1.5 5.5 10.5 1-M3 1.5
ALS-040-R 8 20 40 43.2 66 25 16 2 12.5 15 1-M5 7
ALS-055-R 10 28 55 55 78 30 18 2 10.5 20 1-M6 14
ALS-065-R 14 35 65 69.8 90 35 20 2.5 11.5 24.5 1-M8 30
ALS-080-R 19 45 80 80 114 45 24 3 11.5 30 1-M8 30

 

 

 

ALS (Y) z otworami pod wał z wpustem

 

Model d1,d2 d1,d4

maks.

D L L1,L2 E S C
Nawiert Min.
ALS-014-Y 3 3 6.5 14 22 7 8 1 3.5
ALS-020-Y 4 4 9.6 20 30 10 10 1 5
ALS-030-Y 5 6 14 30 35 11 13 1.5 5.5
ALS-040-Y 5 8 22 40 66 25 16 2 12.5
ALS-055-Y 5 10 28 55 78 30 18 2 15
ALS-065-Y 5 14 38 65 90 35 20 2.5 17.5
ALS-080-Y 10 19 45 80 114 45 24 3 22.5
ALS-095-Y 8 19 55 95 126 50 26 3 25
ALS-105-Y 10 19 60 105 140 56 28 3.5 28

 

 

 

ALS (Y) z otworami pod wał gładki

 

Model d1,d2 D DB L L1,L2 E S B G M Moment dokręcenia [Nm]
Min. Maks.
ALS-014-Y 3 6 14 16.1 22 7 8 1 3.5 4.8 1-M2 0.4
ALS-020-Y 4 8 20 20 30 10 10 1 5 6.5 1-M2.5 1
ALS-030-Y 6 14 30 30 35 11 13 1.5 5.5 10.5 1-M3 1.5
ALS-040-Y 8 20 40 43.2 66 25 16 2 12.5 15 1-M5 7
ALS-055-Y 10 28 55 55 78 30 18 2 10.5 20 1-M6 14
ALS-065-Y 14 35 65 69.8 90 35 20 2.5 11.5 24.5 1-M8 30
ALS-080-Y 19 45 80 80 114 45 24 3 11.5 30 1-M8 30

 

 

 

ALS (B) z otworami pod wał z wpustem

 

Model d1,d2 D L L1,L2 E S C
Nawiert Min. Maks.
ALS-030-B 5 6 14 30 35 11 13 1.5 5.5
ALS-040-B 5 8 22 40 66 25 16 2 12.5
ALS-055-B 5 10 28 55 78 30 18 2 15
ALS-065-B 5 14 38 65 90 35 20 2.5 17.5
ALS-080-B 10 19 45 80 114 45 24 3 22.5
ALS-095-B 8 19 55 95 126 50 26 3 25
ALS-105-B 10 19 60 105 140 56 28 3.5 28

 

 

 

ALS (B) z otworami pod wał gładki

 

Model d1,d2 D DB L L1,L2 E S B G M Moment dokręcenia [Nm]
Min. Maks.
ALS-030-B 6 14 30 30 35 11 13 1.5 5.5 10.5 1-M3 1.5
ALS-040-B 8 20 40 43.2 66 25 16 2 12.5 15 1-M5 7
ALS-055-B 10 28 55 55 78 30 18 2 10.5 20 1-M6 14
ALS-065-B 14 35 65 69.8 90 35 20 2.5 11.5 24.5 1-M8 30
ALS-080-B 19 45 80 80 114 45 24 3 11.5 30 1-M8 30

Model ALS (R)

Z elastomerem o twardości 97 JIS A, ciasno pasowany. Bezluzowy. Wysoki moment nominalny, do użycia z różnymi typami silników.

Maks. moment nominalny 525 Nm

Średnice otworów od 3 mm do 60 mm

Temp. pracy od -30 oC do 80 oC


 

Model ALS (Y)

Z elastomerem o twardości 90 JIS A, ciasno pasowany. Dzięki mniejszej twardości wkładki niż w modelu R, zmniejszone są siły reakcji powstające na wale.

Maks. moment obrotowy 310 Nm

Średnice otworów od 3 mm do 60 mm

Temp. pracy od -30 oC do 80 oC


 

Model ALS (B)

Z elastomerem o twardości 97 JIS A, luźno pasowany. Dzięki temu pozwala na większą niewspółosiowość montażową niż w pozostałych modelach.

Maks. moment nominalny 525 Nm

Średnice otworów od 6 mm do 60 mm

Temp. pracy od -30 oC do 80 oC

Modele zgodne ze starymi standardami JIS (klasa 2) Modele zgodne z nowymi standardami JIS (H9) Modele zgodne z nowymi standardami JIS (JS9) Modele zgodne z nowymi standardami
Nominalna średnica otworu Średnica otworu [d1,d2] Szerokość wpustu [W1,W2] Wysokość wpustu [T1,T2] Otwór (M) Nominalna średnica otworu Srednica otworu (d1,d2) Szerokość wpustu (W1,W2) Wys. Wpustu (T1,T2) Otwór (M) Nominalna średnica otworu Srednica otworu (d1,d2) Szerokość wpustu (W1,W2) Wys. Wpustu (T1,T2) Otwór (M) Nominalna średnica otworu Srednica otworu (d1,d2) Szerokość wpustu (W1,W2) Wys. Wpustu (T1,T2) Otwór (M)
Tolerancja H7,H8 E9 +0.30  – Tolerancja H7,H8 E9 +0.30  – Tolerancja H7,H8 E9 +0.30  – Tolerancja H7,H8 E9 +0.30  –
4 4+0.0180 2-M3
5 5+0.0180 2-M3
6 6+0.0180 2-M4
6.35 6.35+0.0220 2-M4
7 7+0.0220 2-M4
8 8+0.0220 2-M4
9 9+0.0220 2-M4
9.525 9.525+0.0220 2-M4
10 10+0.0220 2-M4
11 11+0.0180 2-M4
12 12+0.0180 4+0.050+0.020 13.5 2-M4 12H 12+0.0180 4+0.0300 13.8 2-M4 12J 12+0.0180 4±0.0150 13.8 2-M4
14 14+0.0180 5+0.050+0.020 16.0 2-M4 14H 14+0.0180 5+0.0300 16.3 2-M4 14J 14+0.0180 5±0.0150 16.3 2-M4 14N 14+0.024+0.006 5+0.0300 16.3 2-M4
15 15+0.0180 5+0.050+0.020 17.0 2-M4 15H 15+0.0180 5+0.0300 17.3 2-M4 15J 15+0.0180 5±0.0150 17.3 2-M4
16 16+0.0180 5+0.050+0.020 18.0 2-M4 16H 16+0.0180 5+0.0300 18.3 2-M4 16J 16+0.0180 5±0.0150 18.3 2-M4
17 17+0.0180 5+0.050+0.020 19.0 2-M4 17H 17+0.0180 5+0.0300 19.3 2-M4 17J 17+0.0180 5±0.0150 19.3 2-M4
18 18+0.0180 5+0.050+0.020 20.0 2-M4 18H 18+0.0180 6+0.0300 20.8 2-M5 18J 18+0.0180 6±0.0150 20.8 2-M5
19 19+0.0210 5+0.050+0.020 21.0 2-M4 19H 19+0.0210 6+0.0300 21.8 2-M5 19J 19+0.0210 6±0.0150 21.8 2-M5 19N 19+0.028+0.007 6+0.0300 21.8 2-M5
20 20+0.0210 5+0.050+0.020 22.0 2-M4 20H 20+0.0210 6+0.0300 22.8 2-M5 20J 20+0.0210 6±0.0150 22.8 2-M5
22 22+0.0210 7+0.061+0.025 25.0 2-M6 22H 22+0.0210 6+0.0300 24.8 2-M5 22J 22+0.0210 6±0.0150 24.8 2-M5
24 24+0.0210 7+0.061+0.025 27.0 2-M6 24H 24+0.0210 8+0.0360 27.3 2-M6 24J 24+0.0210 8±0.0180 27.3 2-M6 24N 24+0.028+0.007 8+0.0360 27.3 2-M6
25 25+0.0210 7+0.061+0.025 28.0 2-M6 25H 25+0.0210 8+0.0360 28.3 2-M6 25J 25+0.0210 8±0.0180 28.3 2-M6
28 28+0.0210 7+0.061+0.025 31.0 2-M6 28H 28+0.0210 8+0.0360 31.3 2-M6 28J 28+0.0210 8±0.0180 31.3 2-M6 28N 28+0.028+0.007 8+0.0360 31.3 2-M6
30 30+0.0210 7+0.061+0.025 33.0 2-M6 30H 30+0.0210 8+0.0360 33.3 2-M6 30J 30+0.0210 8±0.0180 33.3 2-M6
32 32+0.0250 10+0.061+0.025 35.5 2-M8 32H 32+0.0250 10+0.0360 35.3 2-M8 32J 32+0.0250 10±0.0180 35.3 2-M8
35 35+0.0250 10+0.061+0.025 38.5 2-M8 35H 35+0.0250 10+0.0360 38.3 2-M8 35J 35+0.0250 10±0.0180 38.3 2-M8

Pliki do pobrania

Katalog sprzęgieł Starflex

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z nami!